Jesteś w: Giełda

Czym jest Family Office?

Family Office to zwyczajowa nazwa podmiotów, które specjalizują się w obsłudzeosób o wysokim majątku. Często jest to kompleksowe rozwiązanie oferujące wysokiej klasy, spersonalizowane porady i usługi finansowe oraz inwestycyjne. Głównym celem family office jest zarządzanie i zachowanie majątku rodzinnego przez pokolenia. Biura te mogą zajmować się szerokim zakresem usług, od zarządzania inwestycjami i planowania spadkowego po usługi podatkowe, dobroczynność, a nawet budżetowanie i zarządzanie stylem życia. family offices są dostosowane do potrzeb i preferencji rodziny, którą obsługują, często oferując holistyczne podejście do zarządzania majątkiem, łączące usługi finansowe, prawne i osobiste. Mogą być one strukturyzowane jako single family office obsługujące jedną bardzo zamożną rodzinę lub multi family office obsługujące kilku klientów. Wzrost znaczenia family offices odzwierciedla rosnący trend wśród zamożnych osób do centralizacji kontroli i poufności nad ich sprawami finansowymi. Przy czym w tym artykule, zajmujemy się głównie ich funkcją zarządzania majątkiem.

Wielkość i znaczenie na rynku

Globalny rynek family office dynamicznie rośnie, osiągając wartość aktywów pod zarządzaniem ok. 124 miliardów USD w 2023 roku. Chociaż Ameryka Północna dominuje jako największy rynek, Europa rysuje się jako region o znaczącym potencjale i rosnącym wpływie. Wzrost na europejskim rynku family officesjest napędzany zarówno przez tradycyjnie zamożne rodziny, jak i nowo powstające majątki, co jest odzwierciedleniem szerokiej akumulacji bogactwa na kontynencie. Agresywne luzowanie monetarne przez banki centralne wspomaga ten trend. W 2019 roku średnie aktywa pod zarządzaniem (AUM) przez Familly Office wyniosły 917 milionów USD. Europa, z jej bogatą historią i zróżnicowanymi rynkami, staje się coraz bardziej atrakcyjna dla family offices poszukujących stabilnych i bezpiecznych inwestycji, szczególnie w kontekście rosnącej niepewności globalnej i zmienności rynkowej.

Family offices, ze względu na swoją rosnące zasoby, stanowią znaczący segment na rynku finansowym. Z aktywami sięgającymi  setek miliardów dolarów, stają się one ważnymi graczami wśród inwestorów instytucjonalnych, wpływając na rynki kapitałowe i inwestycyjne na całym świecie. Ich działalność rozciąga się od inwestycji w tradycyjne aktywa po bardziej złożone i niszowe sektory, takie jak private equity, nieruchomości, czy startupy technologiczne. Dzięki znacznym zasobom finansowym i strategicznemu podejściu do inwestowania, family offices mają potencjał do kształtowania trendów rynkowych i generowania znaczących zmian na rynkach, na których działają. Ich wpływ, połączony z wysokim stopniem dyskrecji i skoncentrowaniem na długoterminowym zachowaniu majątku, sprawia, że są one cennym i wpływowym partnerem na globalnej arenie finansowej.

Cechy Family Offices:

  • Wizja długoterminowa- Z naszego doświadczenia wynika, że Family Offices to inwestorzy myślący przyszłościowo, których działania są ukierunkowane na długoterminowe przechowywanie i rozwijanie rodzinnego majątku. Ich strategie inwestycyjne, skoncentrowane na stałym wzroście i bezpieczeństwie, odzwierciedlają główny cel, jakim jest przekazywanie zasobów kolejnym pokoleniom.
  • Aktywistyczne podejście- ETFy są powszechnie wykorzystywane przez Family Offices jako sposób na dywersyfikację i stabilizację portfeli inwestycyjnych. Jako pierwszy element strategii, zapewniają szeroki dostęp do rynków i sektorów przy ograniczonym ryzyku. Jednak równie istotny dla tych podmiotów jest drugi element strategii – aktywistyczne zaangażowanie w pojedyncze spółki. Oprócz inwestycji w ETFy, Family Offices często poszukują okazji, gdzie mogą wykorzystać swoją wiedzę i zasoby, by aktywnie wpływać na rozwój i kierunek wybranych firm. To zaangażowanie nie tylko pozwala im na osiągnięcie potencjalnie wyższych zwrotów, ale także na kształtowanie przyszłości i stabilności tych spółek, co jest kluczowe w ich długoterminowej strategii inwestycyjnej.
  • Szukanie przewag rynkowych- Family Offices często skupiają się na mniejszych, mniej znanych firmach, które nie są szeroko analizowane przez rynek. Ta taktyka pozwala im unikać bezpośredniej konkurencji z dużymi funduszami i wykorzystać potencjalne niedowartościowanie tych spółek. Dzięki głębszej analizie i strategicznemu podejściu, Family Offices mogą wykryć i skapitalizować na unikalnych możliwościach inwestycyjnych, uzyskując przewagę rynkową i generując wartość, która może umknąć większym, bardziej zgeneralizowanym inwestorom.
  • Idealna wielkość aktywów- Z większymi zasobami niż indywidualni inwestorzy, w tym nawet ci najbogatsi, lecz mniejszymi niż duże instytucje finansowe, Family Offices znajdują się w unikatowej pozycji. Pozwala im to na skupienie się na mniejszych spółkach i efektywne poszukiwanie okazji rynkowych, na które więksi gracze nie mogą sobie pozwolić z powodu braku płynności na danych spółkach. Ta strategiczna przewaga zapewnia Family Offices zarówno elastyczność, jak i potencjał do realizacji inwestycji z wysokim potencjałem wzrostu w spółki niedostępne dla funduszy lub instytucji.

Dlaczego warto jako spółka budować swoją markę u Family Offices?


Family offices stanowią wyjątkowo atrakcyjnych akcjonariuszy, przede wszystkim ze względu na ich długoterminowe zaangażowanie w spółki, w które inwestują. Dysponując znacznymi środkami, zazwyczaj pozostają z daną firmą na dłuższy czas, co przekłada się na stabilność i potencjalny rozwój dla spółek. Szukając stabilnych, rozwojowych przedsięwzięć, family offices są skłonne inwestować w firmy prezentujące solidne plany i perspektywy długoterminowego wzrostu. Ich zainteresowanie może nie tylko dostarczyć niezbędnych środków, ale także dodać prestiżu i wiarygodności na rynku.

Z drugiej strony, skierowanie działań marketingowych bezpośrednio do kilku wyselekcjonowanych family offices, zamiast do tysięcy indywidualnych inwestorów, może być znacznie bardziej efektywne i mniej złożone. Zainteresowanie choćby jednego family office może przynieść zauważalne efekty, co sprawia, że skupienie się na mniejszej, ale bardziej wpływowej grupie, może przynieść lepsze rezultaty. Dzięki temu podejściu, kampanie marketingowe mogą być bardziej ukierunkowane, mniej kosztowne, a co najważniejsze, bardziej efektywne w długim terminie.

Euro Capital Research specjalizuje się w tym obszarze i stara się łączyć wysokiej jakości spółki z potencjalnymi inwestorami. Dostarczamy dane na temat spółek do około setki Family Offices w Europie. ECR koncentruje się na prezentowaniu wartościowych informacji dotyczących wyselekcjonowanej grupy  spółek, które mogą być wykorzystane jako wstępne narzędzie do przesiewania i oceny potencjalnych inwestycji. Dodatkowo, na życzenie klientów z sektora family office, organizujemy spotkania z zarządami spółek, umożliwiając bezpośredni dialog i głębsze zrozumienie potencjalnych okazji inwestycyjnych. 

Liczby zostały zaczerpnięte, z badania przeprowadzonego przez Mordor Intelligence:

https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-family-offices-industry

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *