Jesteś w: Giełda

Czym jest MiFID II?

MiFID II to kluczowa dyrektywa Unii Europejskiej wprowadzona w styczniu 2018 roku, mająca na celu reformę regulacji rynków finansowych w Europie i zapewnienie większej przejrzystości oraz ochrony dla inwestorów. Dyrektywa ta, zastępująca pierwotną MiFID, obejmuje szereg aspektów handlu na rynkach finansowych UE, od akcji przez obligacje po towary. Wprowadzenie MiFID II stanowi znaczący zwrot w regulacjach finansowych, koncentrując się na ulepszeniu struktury rynku i zwiększeniu odpowiedzialności za instrumenty finansowe.

Która część MiFID II jest niekorzystna dla małych i średnich spółek?

Na pierwszy rzut oka, Dyrektywa wydaje się przynosić szereg zmian korzystnych dla rynku, a przede wszystkim dla inwestorów. Przez wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących przejrzystości, ochrony inwestorów i niezależności badań rynkowych, dyrektywa ta ma na celu stworzenie bezpieczniejszego i bardziej stabilnego środowiska finansowego. Zwiększenie przejrzystości transakcji i wymóg oddzielenia kosztów badań od usług transakcyjnych mają zapewnić inwestorom lepsze zrozumienie i kontrolę nad kosztami, na które się decydują.

Jedna ze zmian, co do której konsekwencji są rozbieżne zdania dotyczy rozdzielenia płatności za research od egzekucji zleceń. W wyniku tej zmiany, research musi być teraz traktowany i rozliczany oddzielnie od innych usług świadczonych przez firmy finansowe, takich jak transakcje finansowe. Ta reforma miała na celu zwiększenie przejrzystości i ograniczenie konfliktów interesów.

Wcześniej, badania rynkowe często były dostarczane przez firmy brokerskie jako część szerszej usługi, w tym wykonania transakcji (handlu akcjami, obligacjami itp.), i nie były wprost wyceniane. Inaczej mówiąc, research był „związany” z innymi usługami i jego koszty były ujęte w ramach ogólnych opłat transakcyjnych. Klienci nie płacili bezpośrednio za research, ale raczej za usługi transakcyjne, a dostęp do badań był postrzegany jako 'bonus’.

MiFID II wprowadziła wymóg „unbundling” (oddzielenia) tych usług. Oznacza to, że firmy muszą teraz jasno określić i wycenić badania rynkowe jako oddzielną usługę. Takie podejście ma na celu zwiększenie przejrzystości i umożliwienie klientom (inwestorom) lepsze zrozumienie kosztów, za które płacą, oraz redukcję potencjalnych konfliktów interesów (gdy dostęp do badań mógł być uzależniony od innych usług).

W efekcie, klienci muszą teraz decydować, czy i za jaki research chcą płacić, co zmienia sposób, w jaki research jest wytwarzany i konsumowany na rynku finansowym.

Konsekwencje1

Nowe przepisy spowodowały zmniejszenie ilości researchu na rynku. Co ciekawe, mocniej straciły na tym podmioty o dużej kapitalizacji. Jednak spadek pokrycia najbardziej wpłynął na widoczność małych i średnich spółek na rynku, potencjalnie utrudniając im pozyskiwanie inwestorów i pozyskiwanie finansowania. Zmniejszenie pokrycia jest szczególnie problematyczne dla spółek o małej kapitalizacji, gdzie informacje były już wcześniej mniej dostępne w porównaniu z większymi podmiotami.

Inne efekty MiFID II dotyczące researchu2

Po wprowadzeniu MiFID II nastąpił znaczący spadek liczby analityków sell-side pokrywających europejskie firmy. Było to szczególnie widoczne w przypadku spółek mniej istotnych dla analityków sell-side.

Pomimo zmniejszenia pokrycia, jakość badań sell-side uległa jednak paradoksalnie poprawie. Według badań naukowych na ten temat, prognozy poszczególnych analityków stały się dokładniejsze, a rekomendacje akcji wywoływały silniejsze reakcje rynkowe. 

Co mogą zrobić małe i średnie spółki?

Budowanie Marki: Aktywne promowanie firmy wśród podmiotów zajmujących się analizą rynkową oraz wśród inwestorów instytucjonalnych bądź Family Office, aby zwiększyć jej rozpoznawalność.

Tworzenie Relacji z Analitykami: Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z niezależnymi analitykami, którzy mogą oferować obiektywne i szczegółowe analizy działalności przedsiębiorstwa.

Kto może pomóc?

Istnieje szeroki wybór firm specjalizujących się w kreowaniu wizerunku korporacyjnego, które skutecznie budują rozpoznawalność przedsiębiorstw wśród inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Niewielkie inwestycje w te usługi mogą znacząco podnieść prestiż i widoczność spółki na rynku finansowym. 


Euro Capital Research specjalizuje się w tym obszarze i stara się łączyć wysokiej jakości spółki z potencjalnymi inwestorami. Dostarczamy dane na temat spółek do około setki Family Offices w Europie. ECR koncentruje się na prezentowaniu wartościowych informacji dotyczących wyselekcjonowanej grupy  spółek, które mogą być wykorzystane jako wstępne narzędzie do przesiewania i oceny potencjalnych inwestycji. Dodatkowo, na życzenie klientów z sektora family office, organizujemy spotkania z zarządami spółek, umożliwiając bezpośredni dialog i głębsze zrozumienie potencjalnych okazji inwestycyjnych.

  1. Anselmi, G., & Petrella, G. (2021). Regulation and stock market quality: The impact of MiFID II provision on research unbundling. International Review of Financial Analysis. https://doi.org/10.1016/J.IRFA.2021.101788. ↩︎
  2. Fang, B., Hope, O., Huang, Z., & Moldovan, R. (2020). The effects of MiFID II on sell-side analysts, buy-side analysts, and firms. Review of Accounting Studies, 25, 855 – 902. https://doi.org/10.1007/s11142-020-09545-w. ↩︎

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *